formats

To siedzi TYLKO w Twojej głowie.

in Z sieci
 • Pewnie troszeczkę Ciebie zaskoczę Mój Drogi Czytaczu, ale zdradzę Ci mój kolejny sekret.
 • Jeśli chcesz być szczęśliwy, to wcale nie musisz zmieniać świata, wystarczy tylko, że zmienisz siebie.”
 • Nie szukaj problemów, szukaj sposobów ich rozwiązywania.
 •   Może zabrzmi to troszeczkę patetycznie, ale zapewniam Ciebie Drogi „Czytaczu”, że świat niczego nie jest Ci winien, a Ty im więcej będziesz słuchał Ludzi „zdolnych narzekaczy”, którym się nie wiedzie, tym większą będziesz miał szansę na podzielenie ich losu.
 • Spróbuj pomyśleć tak jak myśli Twój Klient i spróbuj pomyśleć jak rozwiązać ewentualny problem.
 • Spróbuj odnaleźć samego siebie.
 • Spróbuj złapać kontakt z sobą.
 • DLACZEGO powinieneś Drogi Czytaczu zaczynać od siebie?
 • PONIEWAŻ trawestując słowa Alberta Einsteina, iż ”Szaleństwem jest robić coś jak dotychczas i oczekiwać innych efektów!”, ja zapewniam Ciebie, że każdy będzie miał to, na co się odważy.
 •   DLACZEGO ja uważam, że każdy będzie miał to, na co się odważy?
 • PONIEWAŻ – tutaj jest kilka moich „ponieważ”, ale żeby nie rozmydlić całego tematu, żeby nie powiedzieć wielowątkowego zagadnienia, postaram się zasugerować Ci Mój Drogi „Czytaczu” tylko jeden.

W nawiązaniu do słów Alberta Einsteina, iż  ”Szaleństwem jest robić coś jak dotychczas i oczekiwać innych efektów!”, to Ty Jeśli nie spróbujesz, to nigdy (nie lubię tego słowa „nigdy”) nie uwolnisz swoich możliwości i nigdy się nie dowiesz „CZY” to było możliwe.

Znalezione w sieci

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

ZUS zbankrutuje do 2020 roku

in Z sieci

ZUS właściwie przygotował się do wejścia w życie zmian związanych z wypłatą emerytur ze środków zgromadzonych w OFE i przejęcia części ich aktywów – poinformował NIK. Zdaniem Izby w dłuższej perspektywie może jednak zabraknąć pieniędzy na wypłatę emerytur.

Najwyższa Izba Kontroli poświadcza, że przejęcie przez ZUS aktywów OFE, (większość to obligacje) oraz przekazanie obligacji skarbowych do Ministra Finansów w celu ich umorzenia, a także przekazanie pozostałej części aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej i funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przeprowadzone zostało prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – poinformował NIK w opublikowanym w piątek raporcie.

Zdaniem Izby cała operacja nie zakłóciła też naliczania i wypłaty świadczeń dla ubezpieczonych. Dodano, że ZUS m.in. nawiązał współpracę z otwartymi funduszami emerytalnymi, ministrem finansów, zarządem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i PKO BP SA. Ponadto ZUS wdrożył stosowne wytyczne i instrukcje, a firmom zewnętrznym zlecił dostosowanie systemów informatycznych. Przeprowadzono też analizę potencjalnych zagrożeń i ryzyk – czytamy w informacji.

Zdaniem Izby nie rozwiąże to jednak w dłuższej perspektywie problemu deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mimo przewidywanego zwiększenia wpływów z tytułu składek, a także przenoszenia środków w ramach tzw. suwaka (mechanizm, dzięki któremu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, środki z OFE będą stopniowo przenoszone i ewidencjonowane na subkoncie w ZUS), ZUS przewiduje dalszy wzrost deficytu FUS. Pogłębiający się deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że w dłuższej perspektywie może nie wystarczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych – dodano.

Zdaniem Izby główną przyczyną jest z jednej strony niski wskaźnik urodzeń i emigracja, a z drugiej wchodzenie w wiek emerytalny roczników z wyżu demograficznego po 1945 r. oraz wydłużanie się długości życia.

Ustawodawca nie uregulował przekazywania na przychody FUS odsetek otrzymywanych przez Fundusz Rezerwy Demograficznej od zdeponowanych aktywów, których termin wykupu przypada po 2014 r. Zasady przekazywania przez FRD na przychody funduszu emerytalnego FUS środków pieniężnych uzyskanych z tytułu wykupu aktywów oraz odsetek należnych od tych aktywów, określone zostały tylko dla roku 2014 r. – wskazała Izba w komunikacie.

Tymczasem wartość aktywów, których terminy wykupu przypadają na lata 2018 i 2022, wynosi 11,7 mld zł, a pochodzące od tych aktywów odsetki tylko dla lat 2015-2018 ZUS oszacował na ok. 0,7 mld zł rocznie – dodano.

O północy z czwartku na piątek minął termin składania deklaracji ws. OFE. Polacy decydowali, czy chcą, by część ich składki emerytalnej nadal była przekazywana do OFE, czy wyłącznie do ZUS. Z ostatnich danych wynika, że na pozostanie w OFE zdecydowało się niecałe 1,6 mln osób.

Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest ostateczna. Po dwóch latach, czyli w 2016 r., otworzy się kolejne czteromiesięczne okienko na ewentualną zmianę decyzji. Następne będą otwierane co cztery lata.

Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd zmianami w systemie emerytalnym na początku lutego OFE przekazały do ZUS aktywa o wartości 153,15 mld zł (głównie w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa), co stanowiło 51,5 proc. zasobów OFE. Środki te trafiły na subkonta w ZUS.

Zmiany w OFE przewidują, że minimalny poziom inwestycji OFE w akcje wynosi 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Zgodnie z ustawą do końca lipca obowiązywał też zakaz reklamy OFE, za złamanie którego groziła kara od 1 do 3 mln zł. Zakaz był związany z okienkiem transferowym.

Przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, ale do Trybunału Konstytucyjnego skierował wniosek o zbadanie, czy jest ona zgodna z ustawą zasadniczą. Chodzi m.in. o zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE.

Czytaj więcej w Money.pl

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments