formats

Prof. Leszek Balcerowicz o roli sprzedaży bezpośredniej na rynku pracy

in Z sieci

16 października 2015 roku, w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie, odbył się IV Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem: Sprzedaż bezpośrednia inkubatorem mikroprzedsiębiorczości. Głównym mówcą Dnia był prof. Leszek Balcerowicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Podczas wydarzenia wręczono statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2015.

Stymulatory przedsiębiorczości, bariery w działaniu mikroprzedsiębiorców, konieczność edukacji biznesowej i potencjał przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Polaków były głównymi tematami konferencji.

Kariera w sprzedaży bezpośredniej jest praktyczną szkołą przedsiębiorczości. Pozwala spróbować własnych sił w prowadzeniu biznesu, umożliwia bezinwestycyjny start, uczy samodzielności, oferuje szkolenia biznesowe, produktowe i personalne

– powiedziała Ewa Kudlińska-Pyrz, otwierając IV Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej.

Profesor Leszek Balcerowicz, mówiąc o prawdopodobnych scenariuszach rozwoju polskiej gospodarki, wskazał na pilną potrzebę reform zwiększających stabilność finansów publicznych, stopę zatrudnienia i oszczędności, ograniczających niepewność przedsiębiorców w sferze prawa, podatków i sądownictwa oraz eliminujących bariery ograniczające konkurencję takie jak m.in. prywatyzacja i deregulacja. Podkreślił, że pozycję kraju i jego autorytet, mierzy się rozwojem gospodarczym, a najlepszym przepisem na tenże rozwój i poprawę jakości życia Polaków jest uodpornienie kraju na zewnętrzne zawirowania.

Przez swoją elastyczność sprzedaż bezpośrednia ułatwia wejście na rynek pracy osobom, które wcześniej nie były aktywne ekonomicznie

– powiedział prof. Leszek Balcerowicz podczas IV Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej 16 października w Warszawie.

Dzięki ułatwieniu wejścia na rynek osobom nieaktywnym ekonomicznie sprzedaż bezpośrednia może przyczynić się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia, a tym samym złagodzić spadek liczby pracujących na skutek starzenia się społeczeństwa, co jest jedną ze słabości polskiej gospodarki

– mówił profesor. Wskazał także na kolejną istotną rolę odgrywaną przez branżę na rynku pracy, a mianowicie ułatwienie powrotu na ten rynek młodym kobietom po urodzeniu dziecka.

Uczestnicy spotkania byli zgodni w opinii, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje wiele korzyści zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i polskiej gospodarce. Jako zalety takiej działalności wymieniano m.in.: niezależność od pracodawcy, bycie swoim własnym szefem, samorealizację, nienormowany czas pracy, możliwość swobodnego dysponowania czasem i łączenia pracy z nauką, czy wychowywaniem dzieci oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.`

Polacy mają pozytywny stosunek do prowadzenia własnego biznesu i nastawienie to z roku na rok rośnie: wyniki Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości (dane za lata 2011-2014), pokazują, że dwie piąte Polaków potrafi sobie wyobrazić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Stanowi to ogromny potencjał przedsiębiorczości, który jednak nie jest wykorzystywany. Luka przedsiębiorczości, czyli różnica pomiędzy potencjałem a odsetkiem Polaków pracujących na własny rachunek, jest jedną z najwyższych w Europie.

Przedsiębiorczości można się nauczyć a działania edukacyjne powinny skupiać się na aspektach praktycznych, czyli na nauce i treningu podstaw biznesu w praktycznym ich wymiarze. Co ciekawe, biznesowa edukacja według ankietowanych powinna mieć miejsce już w szkole podstawowej, średniej i być kontynuowana przez cały proces edukacji

– podkreślała dr Anna Czarczyńska, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego prezentując dane z Raportu Amway o Przedsiębiorczości.

panel1

Panel dyskusyjny Co z tą mikroprzedsiębiorczością? z udziałem Jarosława Nenemana, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, dr Anny Czarczyńskiej, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Ewy Kudlińskiej-Pyrz, Przewodniczącej Zarządu PSSB, skupił się wokół stymulatorów i barier mikroprzedsiębiorczości, wzbudzając wiele emocji zarówno wśród słuchaczy, jak i samych panelistów. Obawa przed niepowodzeniem, niepewna sytuacja na rynku, wysokie składki ZUS, zbyt skomplikowane podatki, trudności biurokratyczne, niezrozumienie przedsiębiorców przez urzędników, niejasność ustawodawstwa – to główne bariery podejmowania własnej działalności wskazywane przez konsultantów współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej. Rozmówcy podkreślali, że w mikroprzedsiębiorczości niezwykle ważne są umiejętności handlowe, zaufanie społeczne, klarowność przepisów, zarówno dla przedsiębiorców, jak i urzędników, udogodnienia, stworzenie przedsiębiorcom odpowiednich warunków do funkcjonowania i prowadzenia własnego biznesu.

Zobacz relację filmową z wydarzenia:


 

Źródło: informacja prasowa PSSB

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

1. Pierwsze kroki w programie Traffic Monsoon

Nie masz konta w TM?
Kliknij TUTAJ, aby je założyć!

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments