formats

BeOnPush

in Polecam

BeonPush jest innowacyjną firmą, która poprzez crowdfunding udziałowy finansuje działalność biznesową. BeonPush to firma zajmująca się reklamową internetową typu RTB, czyli Real Time Bidding. Firma jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii od połowy 2015 roku, a główna siedziba jest w Luksenburgu. Właścicielem firmy jest Ferki Demirovski znany polityk i biznesmen.

BeonPush to firma, która inwestuje pieniądze w rynek Real Time Bidding. RTB jest to automatyczny system do licytacji miejsca reklamowego w czasie rzeczywistym. Mówiąc dosadnie, są to reklamy które wyświetlają się na stronach internetowych kupione przez firmy RTB, które zapłaciły najwięcej.
Firmy RTB dokładnie wiedzą jakim produktem jesteśmy zainteresowani gdyż za każdym razem gdy szukamy jakiejś konkretnej rzeczy na stronach internetowych informacje na ten temat są przechwytywane przez przeglądarki internetowe.
W momencie wejścia użytkownika na następną stronę internetową ( np. z Google na Amazon ) zostanie wyświetlona reklama produktu, którego szukał na poprzedniej, cały ten proces przebiega podczas mili sekund. Firma która wylicytowała to miejsce reklamowe otrzyma zysk z ewentualnej sprzedaży.
Właśnie dlatego ta forma reklamy jest tak skuteczna i przynosi aż 55% zysków ze wszystkich sprzedaży online.

Firma BeonPush daje nam możliwość inwestowania środków finansowych w rynek RTB za 150% zwrotu z naszego wkładu. Nasz zarobek uwarunkowany jest od dziennego obrotu firmy oraz od kwoty pakietu inwestycyjnego. Możemy inwestować już od kwoty $20.

BeonPush oferuje nam również dwa dodatkowe strumienie dochodu. Jest to dochód z zainwestowanych pieniędzy przez osoby, które osobiście wprowadzimy do biznesu. Dostajemy 13% z pierwszej linii oraz 2% z drugiej linii. Trzecim sposobem na wygenerowanie dodatkowego przychodu jest dochód binarny w którym zarabiamy 10% z naszej słabszej struktury.

 

Więcej …

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Prof. Leszek Balcerowicz o roli sprzedaży bezpośredniej na rynku pracy

in Z sieci

16 października 2015 roku, w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie, odbył się IV Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem: Sprzedaż bezpośrednia inkubatorem mikroprzedsiębiorczości. Głównym mówcą Dnia był prof. Leszek Balcerowicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Podczas wydarzenia wręczono statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2015.

Stymulatory przedsiębiorczości, bariery w działaniu mikroprzedsiębiorców, konieczność edukacji biznesowej i potencjał przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Polaków były głównymi tematami konferencji.

Kariera w sprzedaży bezpośredniej jest praktyczną szkołą przedsiębiorczości. Pozwala spróbować własnych sił w prowadzeniu biznesu, umożliwia bezinwestycyjny start, uczy samodzielności, oferuje szkolenia biznesowe, produktowe i personalne

– powiedziała Ewa Kudlińska-Pyrz, otwierając IV Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej.

Profesor Leszek Balcerowicz, mówiąc o prawdopodobnych scenariuszach rozwoju polskiej gospodarki, wskazał na pilną potrzebę reform zwiększających stabilność finansów publicznych, stopę zatrudnienia i oszczędności, ograniczających niepewność przedsiębiorców w sferze prawa, podatków i sądownictwa oraz eliminujących bariery ograniczające konkurencję takie jak m.in. prywatyzacja i deregulacja. Podkreślił, że pozycję kraju i jego autorytet, mierzy się rozwojem gospodarczym, a najlepszym przepisem na tenże rozwój i poprawę jakości życia Polaków jest uodpornienie kraju na zewnętrzne zawirowania.

Przez swoją elastyczność sprzedaż bezpośrednia ułatwia wejście na rynek pracy osobom, które wcześniej nie były aktywne ekonomicznie

– powiedział prof. Leszek Balcerowicz podczas IV Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej 16 października w Warszawie.

Dzięki ułatwieniu wejścia na rynek osobom nieaktywnym ekonomicznie sprzedaż bezpośrednia może przyczynić się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia, a tym samym złagodzić spadek liczby pracujących na skutek starzenia się społeczeństwa, co jest jedną ze słabości polskiej gospodarki

– mówił profesor. Wskazał także na kolejną istotną rolę odgrywaną przez branżę na rynku pracy, a mianowicie ułatwienie powrotu na ten rynek młodym kobietom po urodzeniu dziecka.

Uczestnicy spotkania byli zgodni w opinii, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje wiele korzyści zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i polskiej gospodarce. Jako zalety takiej działalności wymieniano m.in.: niezależność od pracodawcy, bycie swoim własnym szefem, samorealizację, nienormowany czas pracy, możliwość swobodnego dysponowania czasem i łączenia pracy z nauką, czy wychowywaniem dzieci oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.`

Polacy mają pozytywny stosunek do prowadzenia własnego biznesu i nastawienie to z roku na rok rośnie: wyniki Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości (dane za lata 2011-2014), pokazują, że dwie piąte Polaków potrafi sobie wyobrazić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Stanowi to ogromny potencjał przedsiębiorczości, który jednak nie jest wykorzystywany. Luka przedsiębiorczości, czyli różnica pomiędzy potencjałem a odsetkiem Polaków pracujących na własny rachunek, jest jedną z najwyższych w Europie.

Przedsiębiorczości można się nauczyć a działania edukacyjne powinny skupiać się na aspektach praktycznych, czyli na nauce i treningu podstaw biznesu w praktycznym ich wymiarze. Co ciekawe, biznesowa edukacja według ankietowanych powinna mieć miejsce już w szkole podstawowej, średniej i być kontynuowana przez cały proces edukacji

– podkreślała dr Anna Czarczyńska, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego prezentując dane z Raportu Amway o Przedsiębiorczości.

panel1

Panel dyskusyjny Co z tą mikroprzedsiębiorczością? z udziałem Jarosława Nenemana, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, dr Anny Czarczyńskiej, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Ewy Kudlińskiej-Pyrz, Przewodniczącej Zarządu PSSB, skupił się wokół stymulatorów i barier mikroprzedsiębiorczości, wzbudzając wiele emocji zarówno wśród słuchaczy, jak i samych panelistów. Obawa przed niepowodzeniem, niepewna sytuacja na rynku, wysokie składki ZUS, zbyt skomplikowane podatki, trudności biurokratyczne, niezrozumienie przedsiębiorców przez urzędników, niejasność ustawodawstwa – to główne bariery podejmowania własnej działalności wskazywane przez konsultantów współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej. Rozmówcy podkreślali, że w mikroprzedsiębiorczości niezwykle ważne są umiejętności handlowe, zaufanie społeczne, klarowność przepisów, zarówno dla przedsiębiorców, jak i urzędników, udogodnienia, stworzenie przedsiębiorcom odpowiednich warunków do funkcjonowania i prowadzenia własnego biznesu.

Zobacz relację filmową z wydarzenia:


 

Źródło: informacja prasowa PSSB

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments